در راستای افزايش كيفيت محصولات توليدي، شرکت پایون فام آراد اقدام به تاسیس و تجهیز آزمايشگاه با تجهیزات ویژه انواع تست های فیزیکی و شیمیایی قطعات، پوشش و مقاومت نموده است. همچنین قابلیت انجام تست های مرتبط به فرآیند تزریق پلاستیک , چاپ و رنگ برای همکاران فراهم می‌باشد.