شركت پایون فام آراد در راستاي احترام به حقوق مشتريان و پايبندي به اصل مشتري مداري و افزايش كيفيت محصولات توليدي خود، اقدام به تجهیز آزمايشگاه نموده و قابلیت انجام تست های مربوط به فرآیند تزریق پلاستیک , چاپ و رنگ آمیزی در این شرکت فراهم می باشد.