تولید و ارائه خدمات تزریق پلاستیک ( با تامین مواد اولیه یا صرفاً ضرب ) با ماشین آلات به روز از 140 تن تا 800 تن و توانایی تزریق قطعات تا وزن 5000 گرم برای انواع صنایع مرتبط توسط شرکت پایون فام آراد امکانپذیر می باشد.
در صورت نیاز مشتری , امکان ساخت قالب نیز برای این مجموعه مهیا است.

در صورت نیاز مشتری , امکان ساخت قالب نیز برای این مجموعه مهیا است .