تولید و ارائه خدمات تزریق پلاستیک با ماشین آلات به روز از 140 تن تا 800 تن و توانایی تزریق قطعات تا وزن 5000 گرم برای انواع صنایع با امکان طراحی و ساخت قالب، تامین مواد اولیه و تزریق در سایتی جداگانه در این مجموعه فراهم است.