ایجاد و توسعه خطوط مونتاژ برای بسیاری از صنایع به عنوان یک دغدغه اساسی تلقی می شود ، شرکت پایون فام آراد با ایجاد خطوط مونتاژ مجهز و مکانیزه ، با میز متحرک و تجهیزات پنوماتیک آمادگی ارائه خدمات مونتاژ با انعطاف پذیری بالا را دارد و پاسخگوی نیاز صنایع مختلف در مونتاژ با هزینه کم و کیفیت مورد انتظار می باشد .