شرکت پایون فام آراد با اتکا به حدود ۲۰۰ نفر نیروی انسانی خود اعم از  متخصصین در علوم مهندسی و مدیریتی، پرسنل ماهر و نیمه ماهر همچنین ایجاد خطوط مونتاژ مجهز و مکانیزه، با میز متحرک و تجهیزات پنوماتیک آمادگی ارائه خدمات مونتاژ با انعطاف پذیری بالا را دارد و پاسخگوی نیاز صنایع مختلف در مونتاژ با مناسب ترین هزینه و کیفیت.